Beboerlisten gir BIR nødvendig informasjon for å kunne registrere beboerne som skal benytte det nye renovasjonsanlegget. Det er tiltakshaver for anlegget som skal fylle ut og sende inn beboerlisten. Denne skal sendes inn sammen med Oppstartsmelding minst 1 måned før ønsket oppstart. Dette gir BIR mulighet til å starte produksjon av informasjonspakker og nøkkelbrikker. Oppdatert beboerliste må sendes inn ved større endringer og når prosjektet har blitt teknisk godkjent. 

 

Eksempel på ferdig utfylt beboerliste kan lastes ned her: