I forbindelse med jule- og nyttårshelgen vil det være kunder som har tømmedag som havner på en helligdag. Disse dagene kjører vi ikke rutene våre. Stort sett vil vi kjøre områder som får tømmedagene sine berørt av helligdager på en annen dag, og kunder som setter ut beholderne sine disse dagene vil få tømt. Julaften kjører vi med begrenset kapasitet. Dersom din tømmedag er mandag og det ikke står noe i listene under om ny tømmedag, vil du få tømt som vanlig på julaften. Nyttårsaften kjører vi normale ruter.

 

Kvam kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Mandag 24.12.2018

Fredag 21.12.2018

 

Os kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Mandag 24.12.2018

Fredag 21.12.2018

Blandet papp og papir

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 21.12.2018

 

Askøy kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Mandag 24.12.2018

Lørdag 22.12.2018

Blandet papp og papir

Tirsdag 1.1.2019

Onsdag 2.1.2019

 

Sund kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Onsdag 26.12.2018

Torsdag 27.12.2018

 

Osterøy kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Mandag 24.12.2018

Fredag 21.12.2018

 

Samnanger kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Blandet papp og papir

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 21.12.2018

 

Fusa kommune:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Tirsdag 25.12.2018

Torsdag 27.12.2018

Restavfall

Tirsdag 1.1.2019

Onsdag 2.1.2019

 

Austevoll:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Tirsdag 1.1.2019

Onsdag 2.1.2019

 

Bergen - Bergenhus:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 28.12.2018

Papp/Papir

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 28.12.2018

Restavfall

Onsdag 26.12.2018

Onsdag 2.1.2019

Papp/Papir

Onsdag 26.12.2018

Torsdag 27.12.2018

Restavfall

Tirsdag 1.1.2019

Fredag 4.1.2019

 

Bergen - Årstad:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Tirsdag 25.12.2018

Torsdag 27.12.2018

Restavfall

Tirsdag 1.1.2019

Onsdag 2.1.2019

 

Bergen - Laksevåg:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Papp/Papir

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 28.12.2018

Restavfall

Onsdag 26.12.2018

Onsdag 2.1.2019

 

Bergen - Fana:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Papp/Papir

Onsdag 26.12.2018

Torsdag 27.12.2018

Restavfall

Onsdag 26.12.2018

Onsdag 2.1.2019

 

Bergen - Åsane:

Avfallstype

Opprinnelig hentedag

Ny hentedag

Restavfall

Mandag 24.12.2018

Fredag 21.12.2018

Restavfall

Tirsdag 25.12.2018

Fredag 28.12.2018

Papp/Papir

Onsdag 26.12.2018

Onsdag 02.01.2018

Restavfall

Tirsdag 1.1.2019

Fredag 28.12.2018

 

Vaksdal kommune er ikke berørt av helligdagene. Bydelene Arna, Fyllingsdalen og Ytrebygda har som hovedregel ikke tømmedager som blir påvirket av julens helligdager.

Har du tømmedag på en helligdag i julen og ikke finner deg i listene her eller trenger tømminger utover det som er beskrevet i planen over, ta kontakt med vårt driftssenter på telefon 55 27 70 50 eller e-post bedrift@bir.no så hjelper vi deg.