I forbindelse med julen 2019 vil det være kunder som har tømmedag som havner på en helligdag. Disse dagene kjører vi ikke rutene våre. Vi kjører som normalt på nyttårsaften, men på julaften vil det bli noen endringer. Stort sett vil vi kjøre områder som får tømmedagene sine berørt av helligdager på en annen dag, og kunder som setter ut beholderne sine til disse dagene vil få tømt.  

Juleruter for Bergen, samt omegnskommunene rundt Bergen

Skulle du hatt avfall hentet på julaften eller en av helligdagene denne julen, får du oversikt over endringer her:

Klikk for endringer for 1. juledag
Klikk for endringer for 1. nyttårsdag
Klikk for endringer for 2. juledag
Klikk for endringer for julaften

Har du tømmedag på en helligdag og ikke finner deg i listene her eller trenger tømminger utover det som er beskrevet i planen over, ta kontakt med vårt driftssenter på telefon 55 27 70 50 eller e-post bedrift@bir.no så hjelper vi deg.