Nå går vi i gang med å tilby hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre kommuner. Dette gjøres for å utnytte avfallet på best mulig måte for miljøet og for å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp.  

I løpet av 2022 vil flertallet av BIRs husholdningskunder som har eget restavfallsspann få tilbud om et eget spann til matavfallet. Er du en av dem, vil du i løpet av dette året motta en SMS fra oss med mulighet til å enkelt melde deg på den nye innsamlingsordningen. Takker du ja til dette, kommer vi med et matavfallsspann til deg. Du får også utdelt en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet vil bli hentet hver 14. dag. Ordningen er frivillig, og inkludert i renovasjonsgebyret. Med den fleksible gebyrmodellen til BIR vil det fremdeles kun være restavfallsmengden som påvirker renovasjonsprisen til den enkelte.

Når kommer tilbudet der du bor? 

I første halvdel av 2022 vil flertallet av husholdningskunder i Bergen kommune få tilbudet. Etter sommeren starter innsamling i de øvrige BIR-kommunene.  

Parallelt med utrulling av spann skal det jobbes med å finne gode innsamlingsløsninger for de mer utfordrende områdene der plass og fremkommelighet gjør at spann til hver enkelt ikke er en egnet løsning. Matavfall i fellesløsninger må også tilpasses de ulike borettslagene og skjer derfor i et eget tidsløp. Målet er at de aller fleste husholdningskundene har fått tilbud om kildesortering av matavfall innen utgangen av året. 

Leveringstilbud i Bergen 

Siden det i Bergen finnes flere boområder der eget spann ikke er en egnet løsning, vil det være innbyggere som ikke får tilbud om hjemmehenting i første omgang. Men alle bergensere som ønsker å komme i gang med matavfallssortering, kan levere matavfall til utvalgte returpunkt. Nær 60 containere for matavfall er satt ut i tilknytning til returpunkt for glass- og metallemballasje. Les om det nye leveringstilbudet her. 

Papirposer er best for miljøet

For å levere matavfall trenger du BIRs papirposer og ventilert kurv som du får utdelt av oss. Luftehullene i kurven gjør at matavfallet blir mindre fuktig og råtner saktere slik at det blir mindre lukt og søl. Vi benytter papirposer for å unngå mikroplast i matavfallet, noe både bioposer og vanlige plastposer kan medføre. Behandlingsanleggene foretrekker papirposer fordi de er den eneste posetype som ikke gir utfordringer på anleggene. Papirposene er spesiallaget til matavfall og tåler en god del fukt, men dersom matavfallet er veldig fuktig, øker sannsynligheten for søl. Uspiselige supper og sauser må derfor kastes i restavfallet, ikke i matavfallet eller avløpet. Les mer om sortering av matavfall her. 

 

Matavfallet er en verdifull ressurs

Norske kommuner er pålagt å innføre kildesortering av matavfall fra 2023, og BIR ønsker å utnytte ressursene i matavfallet på en best mulig måte. Det beste for miljøet er å redusere matavfallet eller matsvinnet. Likevel vil vi alle produsere noe matavfall. I matavfall er det mange verdifulle og viktige råstoffer, blant annet fosfor som vi er avhengige av for å produsere ny mat og som er et råstoff vi kan risikere at jorden kan gå tom for. Lenge har matavfallet gått med i restavfallet til forbrenning. Ved forbrenning tas energien ut, men næringsstoffene går til spille. I et biogassanlegg tar vi vare på begge deler: både energi og næringsstoffer utnyttes.  

Les mer om hva som skjer med matavfallet BIR samler inn. 

Vi håper at så mange som mulig ønsker å levere matavfallet til oss etter hvert som flere får tilbudet!

 

Instruksjonsvideo: Kildesortering av matavfall