BIR ønsker å utnytte avfallet på best mulig måte for miljøet og å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp.  

Hva er matavfall?

Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. En tommelfingerregel er dersom det kan spises, kan det sorteres som matavfall og dersom det er til overs etter noe vi har spist. Som for eksempel skall, fruktstein, epleskrotter og fiskebein. Sjekk gjerne ut vår sorteringsguide for mer info.

Selv med egen sortering av matavfall, er det viktig å huske på å ikke kaste mat som burde vært spist. Det aller beste for miljøet å ha minimalt med matsvinn!

Eget spann til matavfall

De fleste med eget 140 liters restavfalls-spann, har fått tilbud om eget spann til matavfall via påmeldingslenke på SMS. Sammen med matavfallsspann deles det ut en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet blir hentet hver 14. dag og ordningen er inkludert i renovasjonsgebyret. Med den fleksible gebyrmodellen til BIR er det fremdeles kun restavfallsmengden som påvirker renovasjonsprisen til den enkelte.  Angrer du på at du ikke takket ja da du fikk tilbudet på SMS? Det kommer ny mulighet. Vi tilrettelegger for ny runde påmelding områdevis, etter hvert som innsamlingsrutene utvides.

Har du ikke fått SMS om å bestille spann?

Enten bor du i et sameie eller borettslag med flere enn tre boenheter og venter på en tilpasset løsning. Eller så bor du i et område hvor fremkommelighet gjør at vi ikke kan sette ut flere spann. Hovedsake­lig gjelder dette i Årstad og Bergenhus.

Vi jobber fortløpende med å kartlegge og tilby innsamlingsløsninger til boliglag og i utfordrende områder der spann til hver enkelt husstand ikke er en egnet løsning.

I Bergen sentrum samles det inn matavfall i bossnettet. Klikk her for informasjon om levering av matavfall til bossnettnedkast.

Leveringsordning til returpunkt

Matavfallscontainere som alle kan bruke, er et alternativ til enkeltspann. Nær 60 containere for matavfall er satt ut i tilknytning til returpunkt for glass- og metallemballasje. Les om leveringstilbudet til returpunkt her.  

Alternativ: Komposter matavfallet hjemme

Om du har bruk for god jord til hagen, er det kjempefint om du velger hjemmekompostering som løsning for å kildesortere matavfallet ditt! BIR gir tilskudd til kjøp av kompostbinge til de som vil starte med det. Det viktigste er at næringsstoffene blir resirkulert. 

Papirposer er et bra miljøvalg

For å levere matavfall trenger du BIRs papirposer og kildesorteringskurv som du får utdelt av oss. Papir er et "pustende" materiale og sammen med luftehullene i kurven gjør dette til at matavfallet blir mindre fuktig og råtner saktere. Slik blir det mindre lukt og søl.

En annen fordel med papirposen i forhold til andre posealternativer, er at vi unngår helt faren for spredning av mikroplast til landbruket. De fleste bioposer krever for eksempel svært spesifikke miljøforhold for at de skal brytes helt ned og undersøkelser tyder på at slike poser etter biogassprosessen kan etterlate mikroplast i naturen. Papirposer blir nedbrutt til jord og er 100 % fornybar. 

Her kan du lese noen gode praktiske tips for å lykkes med papirposen: 

Les mer om hvordan du sorterer matavfall i papirpose her.

Hvor får jeg fatt i flere papirposer?

Kurv og poser blir delt ut samtidig med spannene eller du skaffer deg det selv om du vil levere matavfall til returpunktt En pakke inneholder 80 papirposer, som for de fleste vil være nok til et halvt års bruk. Du kan hente nye poser på ulike utleveringssteder. Les mer her.

Dersom du bor i et område med bossnett, se hvor du får fatt i poser her.

 

 

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt!

Les mer om hva som skjer med matavfallet BIR samler inn. 

Vi håper at så mange som mulig ønsker å kildesortere matavfallet sitt!

Instruksjonsvideo: