Hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre kommuner er en ny tjeneste fra BIR. Vi ønsker å utnytte avfallet på best mulig måte for miljøet og for å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp.  

Flertallet av BIRs husholdningskunder som har eget restavfallsspann har i 2022 fått SMS med tilbud om et eget spann til matavfallet. Sammen med matavfallsspann deles det ut en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet blir hentet hver 14. dag og ordningen er inkludert i renovasjonsgebyret. Med den fleksible gebyrmodellen til BIR er det fremdeles kun restavfallsmengden som påvirker renovasjonsprisen til den enkelte. 

Alternativer til matavfallsspann

Fremover skal det jobbes med å finne gode innsamlingsløsninger for de mer utfordrende områdene der plass og fremkommelighet gjør at spann til hver enkelt ikke er en egnet løsning. Siden det i Bergen finnes flere boområder der eget spann ikke er en egnet løsning, vil det være innbyggere som ikke får tilbud om hjemmehenting i første omgang. Alle bergensere kan derfor levere matavfall til utvalgte returpunkt. Nær 60 containere for matavfall er satt ut i tilknytning til returpunkt for glass- og metallemballasje. Les om leveringstilbudet her.  

Også i Bergen sentrum samles det inn matavfall i bossnettet. Klikk her for informasjon om levering av matavfall til bossnettnedkast.

Matavfall i fellesløsninger må tilpasses de ulike borettslagene og skjer derfor i et eget tidsløp. Vi kontakter de ulike boliglagene fortløpende.

De som komposterer matavfallet sitt hjemme, må gjerne fortsette med dette. Om du har bruk for god jord til hagen, er det kjempefint om du velger hjemmekompostering som løsning for å kildesortere matavfallet ditt! BIR gir tilskudd til kjøp av kompostbinge til de som vil starte med det. Det viktigste er at næringsstoffene blir resirkulert. 

Er du en av dem som ikke enda har mulighet levere matavfallet til BIR eller til å kompostere, så kan matavfall legges i restavfallet slik som før inntil videre. Men husk; uansett hvilken løsning en velger for matavfall, er det aller beste for miljøet å ha minimalt med matsvinn!

Papirposer er et bra miljøvalg

For å levere matavfall trenger du BIRs papirposer og kildesorteringskurv som du får utdelt av oss. Papir er et ventilerende materiale og sammen med luftehullene i kurven gjør dette til at matavfallet blir mindre fuktig og råtner saktere. Slik blir det mindre lukt og søl. En annen fordel med papirposen i forhold til andre posealternativer, er at vi unngår helt faren for spredning av mikroplast til landbruket. De fleste bioposer krever for eksempel svært spesifikke miljøforhold for at de skal brytes helt ned og undersøkelser tyder på at slike poser etter biogassprosessen kan etterlate mikroplast i naturen. Papirposer blir nedbrutt til jord og er 100 % fornybar. 

Her kan du lese noen gode praktiske tips for å lykkes med papirposen: 

Les mer om hvordan du sorterer matavfall i papirpose her.

Hvor får jeg fatt i flere papirposer?

Kurv og poser blir delt ut samtidig med spannene eller du skaffer deg det selv om du vil levere matavfall til returpunkt i Bergen. En pakke inneholder 80 papirposer, som for de fleste vil være nok til et halvt års bruk. Du kan bestille nye poser via nettbestilling eller hente selv på ulike utleveringssteder. Les mer her.

Dersom du bor i et område med bossnett, se hvor du får fatt i poser her.

 

 

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt!

Les mer om hva som skjer med matavfallet BIR samler inn. 

Vi håper at så mange som mulig ønsker å kildesortere matavfallet sitt!

Instruksjonsvideo: