Om skoleprogrammet for 4. trinn

BIR dekker kostnadene for transport og omvisning på vårt energianlegg for alle 4. trinn i BIRs eierkommuner som ønsker benytte seg av tilbudet. Skoleklassen hentes med buss som vi bestiller og blir kjørt fra skolen til energianlegget vårt i Rådalen. Her blir restavfallet fra alle BIR-kommunene energigjenvunnet til strøm og varme. Anlegget har to store ovner med vindu som gjør at det er mulig å se rett inn i flammene når restavfallet brenner. Energianlegget er også en veldig fin plass å prate om kildesortering og det som da er viktig at ikke havner i restavfallet. 

 

Hvem kan komme på besøk?

Tilbudet om gratis busstransport gjelder kun for fjerdeklasse, men vi har mange besøk fra både ungdomskoler, videregående, foreninger og studenter. På grunn av sikkerhetsrutiner må barn vente til de er begynt i fjerdeklasse før de kan komme på anleggene våre. Barnehager har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot. 

I tillegg til energianlegget i Rådalen, er det flere av våre gjenvinningsstasjoner og anlegg det er mulig å besøke. 

Bruk vårt kontaktskjema for å sende forespørsel om å komme på besøk. Vær oppmerksom på at det kan være flere ukers ventetid på å komme til, så vær ute i god tid.

 

Forespørsel om besøk hos BIR
BIR tilbyr omvisning fra 4. trinn og oppover.BIR kan tilby fjerdeklassinger gratis buss frem og tilbake.


Velg hvilken ukedag som passer best, så tar vi kontakt med noen alternativer - eventuelt første ledige dato. Vær oppmerksom på at det kan være opp til flere ukers ventetid.