Arrangører av loppemarkeder har ofte restelopper som de ikke får solgt. BIR tilbyr at dette kan leveres til gjenvinningsstasjon til priser for privatkunder. Vi gjør oppmerksom på at arrangørene av loppemarkeder selv må bringe avfallet til en gjenvinningsstasjon i våre åpningstider. 

For større loppemarkeder kan dette bli en utfordring å få organisert. Sammenlignet med våre priser for husholdningskunder, kan det ved større mengder restlopper være gunstigere å innhente containertilbud fra avfallsaktører i markedet. 

For å gjøre avtale om levering, må skjema under fylles ut og kvittering på innsendt skjema må vises frem ved levering.

Oppgi gjerne hvor mye stor mengde dere forventer å levere og når.