Oppstartsmelding er mottatt. Når BIR har mottatt beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste vil befaring avtales med ansvarlig for renovasjonsanlegget og funksjonstest utføres av BIR. Anlegget skal være ferdigstilt og klar for tømming før BIR kan gjennomføre test av anlegget. Det vil si at alle punkter i sjekklisten er iht. krav satt av den renovasjonstekniske veilederen og godkjent renovasjonsteknisk plan. Elektronikk skal være operativt på befaringstidspunkt. 

 

Ha en fin dag! 

 

Chat med oss!