Vi inviterer organisasjoner som driver med friluftsliv, kultur eller idrett til å bli med på strandryddedugnad i høst. Velg en strand dere ønsker å rydde og send inn søknad om dugnadsstøtte.

BIR samarbeider med BOF og andre renovasjonsselskaper i kampen mot marin forsøpling med støtte fra Miljødirektoratet. Vi oppfordrer lag og organisasjoner til å delta i det viktige arbeidet. Dersom stranden dere velger å rydde ligger et stykke unna, kan vi i tillegg til dugnadspenger også dekke transportutgifter ved behov.

Send oss en kortfattet søknad med en plan for ryddedugnader. Der sier dere litt om hvilken strand dere vil rydde, hvor ofte og hvilken gjenvinningsstasjon dere vil levere avfallet gratis til og så sender dere søknaden til bir@bir.no innen 20. september. Hvert lag kan få støtte opp til 15.000. Vi ønsker helst at dere gjennomfører mer enn èn ryddeaksjon og støtten vil bli utbetalt etter siste dugnad. Husk å registrere dugnaden i den nasjonale strandryddeportalen ryddenorge.no når søknaden er godkjent. Elver og vassdrag er også en del av strandryddeprosjektet-

Sammen for en god sak!