Fra uke 15 endrer vi våre henteruter for papir og plastemballasje og mange får derfor ny tømmedag. Dette vil i størst grad gjelde i Bergen kommune. Restavfallstømminger blir ikke berørt av denne endringen. Årsaken til at det blir nye datoer, er at det har vært en større omlegging der vi nå går over til digital ruteplanlegging som vil gi en mer effektiv og miljøvennlig innsamling av bosset.  

Kunder det gjelder får brev og sms

Alle kunder som får ny tømmedag får brev om endringen, samt at vi prøver å nå alle kunder med en tekstmelding før den nye tømmedagen. 

Vil du sjekke dine tømmedager,  skriv inn adressen din i feltet under:

 

Få varsel med BIRs tømmeapp

Om du ønsker å få varsel på mobilen dagen før spannet ditt skal tømmes, kan du laste ned BIRs tømmeapp for Android eller Iphone om de ikke allerede har gjort det. De nye datoene ligger automatisk inne i BIR-appen, slik at du får riktig varsel der. Har du skrevet ut tømmeoversikt fra bir.no, ber vi deg om å skrive ut en ny tømmekalender med riktige tømmedager.

 

Ny klistrelapp

Vedlagt i brevet som sendes ut til alle huseiere som får endringer, vil det være en klistrelapp som gir deg informasjon om ulike måter du kan få oversikt over dine tømmedager. Det er viktig at du fester den nye klistrelappen over den gamle klistrelappen med ukedag og fargekode. Se hvordan du gjør dette på baksiden av brevet du mottar.

 

Sikre at spannet blir tømt

Sett frem spann til tømming kvelden før og påse at spannet står synlig til for våre renovatører. Vi tømmer spann mellom kl. 06 og 22, og tidspunktet for når vi tømmer ditt spann vil variere.

Ekstratømminger
Omlegging av tømmeruter gjør at noen får kortere og noen får lengre intervall enn normalt mellom tømmingene i en overgangsperiode. Kunder som får seks eller syv uker mellom tømmingene, vil få tilsendt nærmere informasjon om ekstrahenting.