Den mobile gjenvinningsstasjonen er et tilbud til husholdningene. Bilen tar imot gjenstander som burde vært levert til en gjenvinningsstasjon. Bilen kjører vanligvis faste ruter, men denne våren kjører den mobile gjenvinningsstasjonen i en avgrenset periode i nye boligområder, i tillegg til de faste stoppene. Utfra erfaringene vi høster, vil vi vurdere om dette kan bli nye, faste stoppesteder.

NYE STOPP FREDAGER (KLOKKESLETT FRA 15-19)

Nedre Korskirkeallmenningen
9. april, 7. mai, 4. juni

Krysset Frydenbølien–Gyldenprisveien, ovenfor Spar Karenslyst
16. april, 14. mai, 11. juni

Krysset Nesttunvegen– Lonevegen, ved Shell Nesttun
23. april, 21. mai, 18. juni

Krysset Søndre Skogveien–Granbakken, ved tilfluktsrommet
30. april, 28. mai, 25. juni

 

FASTE STOPP:

Mandager 15.00 – 19.00
Møhlenpris - mellom fotballbanen
og Vitalitetssenteret

Tirsdager 15.00 – 19.00
Ved Grieghallen mot Nygårdsgaten

Onsdager 15.00 – 19.00
Klosteret ved returpunktet/nedkastene til bossnettet

Torsdager 15.00 – 19.00
Sandviken - i Martin Vahls gate ved Meyermarken

Lørdager
Damsgårdsveien 52  10.00 - 12.00 
Nøstetorget 13.00 – 15.00

IKKE PÅ OFFENTLIGE FRIDAGER

 

Hva kan leveres?

Den mobile gjenvinningstasjonen tar i mot gjenstander som ikke skal kastes i bosspannet, enten på grunn av størrelsen eller innholdet av miljøgifter. Sortér avfallet før du leverer.

Tilbud for dem uten bil

Tilbudet er beregnet for dem som bor i nærområdet til stoppestedene og ikke har bil. Nb! Vi ber alle som kan bruke bil om å levere direkte til gjenvinningstasjon. Kunder med størrre mengder avfall på tilhenger eller i bil, vil bli henvist til stasjonen i Møllendalsveien som stenger kl. 20.00 på ukedager.