Fremmede plantearter som spres ut i naturen kan utgjøre en trussel mot vårt stedegne biologiske mangfold. Disse må ikke komposteres, dumpes i naturen eller havne i hageavfallet. Dette kan du levere som restavfall i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen.

Det er særlig disse fire fremmede skadelige plantearter du må levere som restavfall:

• Parkslirekne
• Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme
• Kjempespringfrø
• Hagelupin

 

Du leverer dette i gjennomsiktige sekker som restavfall på gjenvinningsstasjonen. Generelle priser gjelder for denne avfallstypen.