Vi gir møbler fra brukthallen et ansiktsløft, men du kan også ta med ditt eget arbeidsprosjekt.
Få tips og råd fra erfarne møbelreddere fra Bergen Håndtverk Senter.

Lørdag 18. august:   Ulik behandling av overflater, påmelding: bit.ly/reddetmøbel1
Lørdag 25. august:   Møbeltapetsering, påmelding: bit.ly/reddetmøbel2

                    Sted:   BIRs brukthall på Espehaugen gjenvinningsstasjon

              Kl. 11 - 13  Praktisk teori
              Kl. 13 - 16   Verksted

Enkel servering.

Kurs 18. august:


Kl. 11-13 Praktisk teori
Enklere overflatebehandling. Hvordan identifisere heltre og finer. Hvordan velge egnet overflatebehandling: beis, lakk, olje eller maling?
Tidfesting av møbler.

Kl. 13-16 Verksted
Vi arbeider sammen med instruktører fra Bergen Håndtverk Senter og pusser, skrur, limer og overflatebehandler møbler.

Kurs 25. august:

Kl. 11-13 Praktisk teori

Ulike former for møbeltapetsering, hvordan velge materialer, hvordan trekke om møbler.

Kl. 13-16 Verksted
Vi trekker om enklere møbler som stolseter, puffer og benker.

Begge kursdagene får vi grunnleggende kunnskap om møbelsnekring og om hvordan vi kan reparere enkle skader på møbler, som for eksempel å feste løse ben, skifte manglende knotter og fikse ødelagte skuffer. Vi får også tips om rett bruk av verktøy, som pussemaskiner.

Ta med egne materialer om du har noe bestemt du vil bruke, og ta gjerne med eget verktøy om du har.