Dagens verdikjeder utnytter ressursene for dårlig og det økende forbruket medfører utslipp og forurensning som bryter ned naturen. BIR har initiert prosjektet for at vi skal komme ut av startgropen og komme over i praktisk handling, sier konsernsjef i BIR, Steinar Nævdal.

-  BIR sin rolle i en sirkulær økonomi er at vi kan være en tilrettelegger og premissgiver gjennom systemene og teknologien vi bruker og har spisskompetanse på. Sirkulære forretningsmodeller er veien til en smart, bærekraftig og lønnsom fremtid. For å redusere vårt fotavtrykk på samfunn og miljø må vi legge om til en smartere utnyttelse av naturressursene.

Mer resirkulering av plast

Å bruke resirkulert plast i emballasje og produkter er et godt eksempel på hva den sirkulære økonomien kan bety i praksis. I dag finnes velfungerende sirkulære verdikjeder eksempelvis for glass og metall, men plast er en ressurs som bør resirkuleres i langt større grad enn hva tilfellet er i dag. Orkla Home & Personal Care ønsker å utforske mulighetene knyttet til dette.

- For å kunne gå fra dagens lineære modell til en sirkulærøkonomi har vi behov for innsikt i hele verdikjeden, og vi må være i mer dialog med aktører som vi historisk sett kanskje ikke hatt like god kjennskap til, sier Bård Bringsrud Svensen, Sustainability Innovation Manager i Orkla Home and Personal Care.  - Mye av vår brukerinnsikt stopper når forbrukeren er ferdig med produktet, og her er det andre aktører som sitter på mer kunnskap. Gjennom samarbeidet med BIR og NHH vil vi få bedre forståelse for hverandre og sammen utforske muligheter for sirkulære forretningsmodeller.
 

Mer sirkulære forretningsmodeller

- For NHH er det viktig å studere fremtidens forretningsmodeller, hvordan de skal se ut og fungere, sier førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved Norges Handelshøyskole. - En av trendene vi ser nå, er at fremtidens forretningsmodeller vil være betydelig mer sirkulære. Vi ser at bedrifter begynner å gå bort fra den tradisjonelle lineære tankegangen og tar ansvar for en større del av verdikjeden. Dette er et kjempespennende forskningsprosjekt. Vi vet ikke hvordan veien ser ut enda, men jeg føler meg ganske trygg på at vi er på vei til en sirkulær fremtid og at det er lønnsomme forretningsmuligheter for dem som vil være med på å skape den fremtiden.