Renovatørene våre har fri på helligdager. Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene i mai, får du ny tømmedag. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir nye tømmedager for restavfallstømming som utgår, med unntak av for 17. mai.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Pinseaften, lørdag 22. mai, er det vanlige åpningstider på BIRs gjenvinningsstasjoner, men på de offentlige fridagene (1. mai, 13. mai, 17. mai, 23. mai, 24. mai) holder alle BIRs gjenvinningsstasjoner stengt, også den mobile stasjonen i Bergen sentrum.

Restavfallstømminger  

Ved offentlige fridager utgår ordinær restavfallstømming. Se unntak for 17. mai under: 

Tømmedag for restavfall 
som faller på:

Ny dag
Bergen kommune:

Ny dag
øvrige BIR-kommuner:

 17. mai

Tirsdag 18. mai

Tirsdag 18. mai

 

Papir- og plasthenting 

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne våren, ser du hvilken dag vi henter papir og plast i tabellen:

Tømmedag for papir/plast 
som faller på:

Ny dag
Bergen kommune:

Ny dag
øvrige BIR-kommuner:

 Kr. himmelf. (13. mai) 

Tirsdag 11. mai

Mandag 10. mai

 17. mai

Onsdag 19. mai

Torsdag 20. mai

2. pinsedag (24. mai)

Onsdag 26. mai

Torsdag 27. mai

 

OBS! Vi kan tømme på et annet tidspunkt enn du er vant til

Vennligst sett ut spannet kvelden før. Vi tømmer spann mellom kl. 06.00 til 22.00 og vi kan komme til et annet tidspunkt enn vi pleier. Denne anbefalingen gjelder for øvrig hele året, men på grunn av ekstraordinære ruter gjelder det enda oftere ved høytider.

 

Egne ruter for boliglag med fellesløsning

Borettslag og sameier med felles beholdere (store bosspann på 400 og/eller 660-liter) får egne tømmedager. Oversikt ser du her.

For næringskunder

Næringskunder av BIR Bedrift får også endringer. Informasjon om dette finner du på BIR Bedrift sine sider.