Vi feirer at det er grønn fredag, med å gjøre hele uken grønn:
Stikker du innom brukthallen på gjenvinningsstasjonen mellom
19. og 24. november får du grønn samvittighet og grønne
vitaminer. Grønt eple til alle som leverer!


Du kan finne alt fra møbler til sportsutstyr, og det er gratis å
hente ut ting. Det er vanlige priser for levering.

Åpningstider

Les mer om brukthallene her