BIRs avfallsinnsamling er i dag i normal drift tross koronautbruddet. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan forandre seg, men enn så lenge er dette endringene som gjelder for påske og fridagene denne våren. Informasjon om tiltak i forbindelse med korona, kan du lese om her.

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne våren, får du ny tømmedag. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir ny tømmedag for restavfall.


Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
 

Alle gjenvinningsstasjoner holder stengt på de offentlige fridagene. Onsdag 8. april stenger alle de onsdagsåpne gjenvinningsstasjonene kl. 15.00 og holder stengt frem til over påsken, inkludert påskeaften (lørdag 11. april).

 

Papir- og plasthenting 

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne våren, ser du hvilken dag vi henter papir og plast i tabellen:

Tømmedag for papir/plast 
som faller på:

Ny dag
Bergen kommune:

Ny dag
øvrige BIR-kommuner:

Skjærtorsdag (9. april)

 

Tirsdag 31. mars

 

Mandag 30. mars

 

Langfredag (10. april)

 

Torsdag 2. april

 

Onsdag 1. april 

 

2. påskedag (13. april) 

 

Onsdag 15. april

 

Torsdag 16. april

 

1. mai

 

Onsdag 29. april

 

Mandag 27. april

 

Kr. Himmelf. (21. mai)

 

Tirsdag 19. mai

 

Mandag 18. mai

 

2. pinsedag (1. juni)

 

Onsdag 3. juni

 

Torsdag 4. juni

 

 

La spannet stå ute fra kl. 06.00 til 22.00. Vi tømmer bosspann i hele dette tidsrommet og vi kan komme til et annet tidspunkt enn vi pleier.


Restavfallstømminger utgår  

Faller restavfallstømmingen din på en offentlig fridag? Da kan det være lurt å tømme spannet uken før slik at du har nok plass.  Ordinær restavfallstømming utgår og tømmingen erstattes ikke. 

Borettslag og sameier med felles beholdere har egne ruter i forbindelse med helligdag

Kunder som bruker store bosspann på 400 og/eller 660-liter får egne tømmedager: Se oversikt over tømming i boliglag ved påskehøytiden her.

Togangstømte strøk i sentrum
I områder i Bergen sentrum som tømmes to ganger i uken, vil vi denne påsken hente restavfallet lørdag 11. april i tillegg til tirsdagstømmingen. Dette er for å hindre oppsamling av fulle restavfallsspann i trange sentrumsgater der det forventes at mange vil holde seg hjemme grunnet koronautbruddet. Kunder i de aktuelle områdene blir varslet med SMS.

 

 

For næringskunder
Næringskunder av BIR Bedrift får også endringer i påsken. Informasjon om dette finner du på BIR Bedrift sine sider.