Restavfall

Helligdag Ny tømmedag alle
BIR-kommuner
17. mai 18. mai
Kr. Himmelfartsdag (26. mai) 25. mai
2. pinsedag (6. juni) 7. juni

 

 

Papir og plastemballasje

Tømmedag for papir/plast 
som faller på:

Ny dag
Bergen kommune:

Ny dag
øvrige BIR-kommuner:

  17. mai 

Onsdag 11. mai

Tirsdag 10. mai

 Kr. himmelf. (26. mai)

Onsdag 1. juni

Tirsdag 31. mai

2. pinsedag (6. juni)

Onsdag 8. juni

Torsdag 9. juni

 

NB, dette gjelder kun for store beholdere fra 400- og 660 liter. Det kjøres egne ruter for containere, bossug og nedgravde løsninger.