Helligdag Ny tømmedag
Kr. himmelfartsdag 12. mai
17. mai 18. mai
2. pinsedag 25. mai

 

NB, dette gjelder kun for store beholdere fra 400- og 660 liter. Det kjøres egne ruter for containere, bossug og nedgravde løsninger. 

 

r.