Fra 1. november endrer BIR rutene for restavfall i kommunene Askøy, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal.

Mange boliger får ny tømmedag og alle eiere har fått brev med informasjon om hvilken tømmedag som gjelder fra 1. november. Dersom tømmedagen som står i brevet er den samme som du har i dag, betyr det at du ikke
har fått endret dag. Vi gjør oppmerksom på at det kun er restavfallsspannet ditt som får ny tømmedag. Papir- og plasthentingen fortsetter som vanlig. Husk å sette ut spann kvelden før. Vi tømmer spann mellom kl. 06 og 22.