Her får du oversikt over tømminger for restavfall og papir/plast julen 2020. Det kjøres vanlige innsamlingsruter på julaften, men vi gjør oppmerksom på at gjenvinningsstasjonene holder stengt på julaften og på nyttårsaften, i tillegg til helligdagene. De dagene vi holder åpent, er det for øvrig vanlige åpnngstider. NB, av hensyn til smittevern holder fremdeles brukthallene våre stengt.

 Savner du en rød julesekk? Da kan du hente den på en av våre gjenvinningsstasjoner.

 

Papir- og plasthenting 

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne julen, får du ny tømmedag. I tabellen ser du hvilken dag vi henter papir og plast:

Tømmedag for papir/plast
som faller på:

Ny dag for papir/plast
Bergen kommune:

Ny dag for papir/plast
øvrige BIR-kommuner:

1. juledag (25. desember)

Torsdag 17. desember

Onsdag 16. desember

1. nyttårsdag (1. januar)

Onsdag 6. januar

Torsdag 7. januar


Restavfallstømminger  

1. jule- og 1. nyttårsdag havner på en fredag. Disse to fredagstømmingene erstattes av én ny tømmedag i romjulen.

Tømmedag for restavfall
som faller på:

Ny dag for restavfall
Bergen kommune:

Ny dag for restavfall i 
øvrige BIR-kommuner:

1. juledag eller 1. nyttårsdag 

Mandag 28. desember

Tirsdag 29. desember


OBS! Vi kan tømme på et annet tidspunkt enn du er vant til
Vennligst sett ut spannet kvelden før. Vi tømmer spann mellom kl. 06.00 til 22.00 og vi kan komme til et annet tidspunkt enn vi pleier. Denne anbefalingen gjelder for øvrig hele året, men på grunn av ekstraordinære ruter gjelder det enda oftere ved høytider.

 

Borettslag og sameier med fellesløsning har egne ruter

Kunder som bruker store bosspann på 400 og/eller 660-liter får egne tømmedager i tillegg til de som står i tabellen over. Se oversikt her.

  

Åpningstider 

Alle BIRs gjenvinningsstasjoner, også den mobile stasjonen i Bergen sentrum, er stengt på julaften og på nyttårsaften, i tillegg til helligdagene. Alle andre dager er stasjonene åpne som normalt, også i Samnanger på søndagene 27. desember og 3. januar. Kundesenteret for husholdning er åpent jul-og nyttårsaften til kl.12.00. 

 

Slik får du fatt i julesekken i år

I år kommer ikke den røde julesekken med Bossanova, men på alle våre gjenvinningsstasjoner, inkludert den mobile, deler vi ut gratis julesekk til alle som ønsker seg en. Av miljøhensyn og fordi sekken ikke ble nok
brukt, sender vi den ikke ut med posten lenger. Julesekk til neste jul kan hentes gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner gjennom hele året.

Når skal julesekken settes ut?
Bruk sekken til ekstra restavfall som isopor, gaveinnpakning og blandingsemballasje som du ikke får delt opp. Julesekken settes ut på første tømmedag etter julaften sammen med restavfallet. Husholdningskunder kan også levere julesekken gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner ut januar og februar, også den mobile stasjonen som kjører i Bergen sentrum.

  • Bossnettet i Bergen sentrum
    Kunder i Bergen sentrum som er tilknyttet bossnettet vil få en SMS før jul vedrørende leveringsteder for julesekken.
  • Bossug
    Kunder med bossug skal sette julesekken der bossuget tømmes, ved påkoblingpunktet til bosstanken. Sekkene blir hentet 26. desember.
  • Nedgravd løsning
    Kunder med nedgravd løsning setter julesekken ved nedkastene for restavfall. Sekkene blir hentet 26. desember. (Kvam og Osterøy: 28. desember.) Husk å sette sekken ut innen kl. 06.00. Pass på at sekkene ikke står til hinder for dem som skal bruke nedkastene.

For næringskunder

Næringskunder av BIR Bedrift får også endringer i julen. Informasjon om dette finner du på BIR Bedrift sine sider innen kort tid.