Tømmedag for

restavfall som faller på:

Ny dag for
Bergen kommune:

Ny dag for
øvrige BIR-kommuner:

1. juledag (25. desember)

Mandag 23. desember

Fredag 27. desember

2. juledag (26. desember)

Lørdag 28. desember

Fredag 27. desember

1. nyttårsdag (1. januar)

Mandag 30. desember

Torsdag 2. januar

NB, dette gjelder kun for store beholdere fra 400- og 660 liter:

 

Tilbake til mer informasjon vedrøring tømming av små beholdere, 140-240 liter.