Borghild Lekve er tilsatt som ny konsernsjef i BIR AS. Hun tar over etter Steinar Nævdal, som går av med pensjon til sommeren. Lekve kommer fra stillingen som nasjonal direktør innen området arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Det er en svært rutinert og erfaren leder som blir toppleder i BIR. Hun har hatt flere ulike roller nasjonalt og regionalt i Arbeidstilsynet, inkludert en periode som fungerende nasjonal direktør. Lekve har videre vært regiondirektør i Bufetat region vest, direktør for forretningsutvikling i Bergens Tidende, direktør i Bergen Parkeringsselskap, personal- og økonomidirektør ved Høgskolen på Vestland og kontroller i Hordaland fylkeskommune.

Borghild Lekve har solid utdannelse fra NHH som siviløkonom, og har i tillegg en Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse, MBA-eksamen i merkevareledelse og juridisk grunnfag fra Universitet i Bergen.

Styreleder Aslak Sverdrup gleder seg over at BIR får Borghild Lekve som toppsjef i konsernet.

- Å være konsernsjef i BIR er en av de mest interessante stillingene på Vestlandet, noe som også ble understreket av at vi fikk svært mange gode søkere, sier Aslak Sverdrup. - Vi har gjennomført en grundig og god prosess der Borghild Lekve var den beste kandidaten. Hennes oppgave er å bygge videre på det gode grunnlaget som har vært lagt gjennom mange år. BIR er bransjeledende innen flere områder, tar aktivt grep innen miljø, bærekraft og sirkulær økonomi, og er i tet innen digitalisering. Vi er svært fornøyd, og stolt, over at vi nå får med oss Borghild til å lede dette fantastiske selskapet».

Det er en meget kompetent, tydelig og godt likt leder, som blir den første kvinnelige konsernsjefen når hun tiltrer 1. september. Og Borghild gleder seg enormt til å ta fatt på oppgaven!

- Jeg ser på BIR som en meget spennende organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag, sier Borghild Lekve. - Jeg tenker på BIR som en helt sentral miljøbedrift på Vestlandet og er svært glad for at jeg skal få muligheten til å lede denne viktige bedriften. For meg virker det ganske imponerende å se alt BIR har fått til gjennom årene og jeg ser fram til å bli bedre kjent med eiere, styret, ledere og ikke minst ansatte i alle deler av BIR-konsernet. Den første tiden min som konsernsjef, vil jeg benytte til å bli godt kjent med ansatte i alle deler av organisasjonen og få best mulig oversikt over både muligheter og utfordringer konsernet står ovenfor.

--

Kontaktpersoner:

-          Aslak Sverdrup, styreleder BIR AS, mobil 932 31 791

-          Eva Skjold, kommunikasjonssjef BIR, mobil 906 12 684

 


BORGHILD LEKVE