BIR AS har tildelt BIR Transport AS enerett for inntil to år fra 29. september 2017. Det betyr at BIR Transport AS fra fredag henter husholdningsavfall i alle BIRs eierkommuner. Bakgrunnen for dette er at transportselskapet som hentet avfall i åtte av BIRs eierkommuner, RenoNorden, er gått konkurs.

BIR Transport AS er tildelt enerett for en periode for å sikre stabilitet i avfallsinnsamlingen slik at eierkommunene får anledning til å beslutte og implementere en langsiktig løsning.

Alle de 25 ansatte i RenoNorden er tilbudt jobb i BIR Transport AS.

RenoNorden samlet tidligere inn husholdningsavfall for Fjell og Øygarden kommune. Etter konkursen i transportselskapet vil BIR Transport i en overgangsperiode hente inn avfallet også i disse to kommunene.  

Innhentingen av avfall går dermed som normalt for alle BIRs, FjellVAR og Øygardens husholdningskunder.

Mer om tildeling av enerett

De kommuner som eier BIR AS har tildelt BIR AS enerett til å håndtere eierkommunenes lovpålagte renovasjonsoppgaver i Bystyre/kommunestyre. BIR AS er gjennom enerettstildelingen også gitt myndighet til å delegere eneretten til heleide datterselskap som er offentligrettslig organ i den forstand som omhandlet i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 (2).

BIR AS har i styremøte 27. september 2017 besluttet enerettstildeling til BIR Transport AS for perioden 2017-2019 for innhenting av husholdningsavfall i Sund, Askøy, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Kvam, Fusa og Os.