BIR og Indre Hordaland Miljøverk (IHM) stifter felles aksjeselskap med mål om å realisere biogassproduksjon på Voss, basert på matavfall fra husholdninger og husdyrgjødsel. Dette er sirkulærøkonomi i praksis med gode avsetningsmuligheter både for biogassen og bioresten.

Styrene i de to selskapene har nylig besluttet å etablere et eget aksjeselskap.

Regionalt samarbeid om avfallshåndtering

I 2023 innføres tilbud om innsamling av matavfall til alle BIR-kundene. Plukkanalysene fra pilotprosjektene som pågår i BIR, viser at det er veldig god kvalitet på matavfallet som samles inn.

- Forstudien IHM og BIR har gjennomført viser at kombinasjonen husdyrgjødsel og matavfall er gunstig både til produksjon av biogass, men også til å bruke bioresten tilbake på jordene til lokale vossabønder, sier konsernsjef i BIR, Borghild Lekve.

- Siden BIR og IHM samler inn matavfall i papirposer, blir det i utgangspunktet ikke spredt mikroplast i naturen, sier daglig leder i Indre Hordaland Miljøverk, Jon Grønsberg. - Voss er en av de største melk- og kjøttproduserende bygdene i landet og uten et aktivt landbruk, ville dette konseptet ikke vært aktuelt, sier Grønsberg videre.

Skalerbart anlegg

BIR og IHM har som mål å få utarbeidet et fullstendig grunnlag for en mulig investeringsbeslutning i løpet av første kvartal 2022. 

- Forutsetningene som er lagt til grunn i forstudiet er 15 000 tonn matavfall og 30 000 tonn husdyrgjødsel, sier Lekve. - Et enda større volum vil gi mulighet for bedre økonomi, og anlegget planlegges utformet på en måte som gjør at en utvidelse av kapasitet kan gjøres ved behov og med lavere enhetskostnad som konsekvens. En eventuell etablering er imidlertid avhengig av at vi får nødvendig støtte fra Enova til prosjektet.

- Flere renovasjonsselskap har meldt sin interesse for å samarbeide med oss, sier Lekve. - Det nye selskapet vil utarbeide en emisjonsplan blant nye og eksisterende eiere slik at alt er på plass dersom endelig investeringsbeslutning vedtas.

Regional næringsutvikling gir klima- og miljøgevinst

- Pr i dag finnes det ikke noe ledig behandlingskapasitet for vårt matavfall i regionen, sier Borghild Lekve.

Ny teknologi innen biogassproduksjon gir nye muligheter for kvalitetsmessig god utnyttelse av matavfallet regionalt.

- Jeg vil presisere at det viktigste kundene gjør er å spise opp maten, sier Borghild Lekve. - Men det blir gjerne noe matavfall og det vil vi utnytte på best mulig måte. Plukkanalysene våre viser at våre kunder er flinke til å sortere riktig. På biogassanlegget på Voss vil matavfallet bli blandet med avføring fra husdyr.

- Vi ser fram til et samarbeid med IHM der vi ser for oss etablering av nye arbeidsplasser, nye sirkulære kretsløp både for biogass og bioresten, sier Lekve. - Tungtransport kan bruke biogassen som drivstoff og kjøre utslippsfritt. Dessuten kommer bioresten som kjøres ut på jordene til nytte igjen ved at du får næringsrik og god mat på bordet. Fra mat til mat!

 

 
Borghild Lekve konsernsjef i BIR og Jon Grønsberg, daglig leder IHM.