BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI AS
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Mjelstad Miljø > Ytre miljø  
 
Ytre miljø  
   
Ved deponiet på Mjelstad har det tidvis vært luktutslipp til nærmiljøet. Dette er et problem ledelsen har sett svært alvorlig på, og iverksatt ulike tiltak i forhold til. 

Det er til nå bygget gassavbrenningsanlegg, overbygg til sigevannsdam og det tilsettes kjemikalier til sigevannet for å redusere luktplagene.

Fangdammer
For å redusere risiko for oversvømmelser ved ekstreme nedbørsmengder, er det bygget fangdammer til oppsamling av sigevann.

Styret i BIR-konsernet er opptatt av at virksomheten drives mest mulig skånsomt i forhold til omgivelsene. Luktproblemene må bli søkt løst på en tilfredsstillende måte.

Tilfredsstillende resultater
Alle periodiske kontroller og prøver viser tilfredsstillende resultater i forhold til utslippsgrenser for deponiet.

Gassanlegget som skal hindre uønsket lukt har stort sett hatt stabil drift i 2008.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen