BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI AS
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Mjelstad Miljø > Renseanlegg 
 
Renseanlegg 
   
I den nye konsesjonen er det krav om at vannet fra deponiet innen 2011 skal renses før det pumpes i fjorden. 
Men på Mjelstad satser de på å være ferdig med renseanlegg før det, og Cowi AS har nylig blitt bedt om å komme med forslag til rensemetode for sigevannet.

Alt sigevann fra deponiet samles opp
Fra 1999 til 2005 la Mjelstad Miljø dobbel tetting under deponiet, men fra mai 2005 og i ca. ett år, hadde deponiet fritak fra dobbel tetting, siden fjellet under er tett og oppfylte alle kravene fra Klima og forurensningsdirektoratet. På det ene året ble et område på ca. 4000 m lagt uten dobbel bunn- og sidetetting.  Fritaket fra Fylkesmannen ble opphevet i 2006, utfra "føre var"-prinsippet.

Sigevannet fra området uten dobbel bunn- og sidetetting skal føres inn i det nye deponiområdet som skal legges med dobbel bunn- og sidetetting. Helt nederst på deponiområdet skal det bygges et renseanlegg som kan redusere utslippene av stoffer som kobber, sink, nitrogen etc. Renseanlegget skal rense sigevannet (ca. 90 000 m3 årlig) før det pumpes ut i fjorden. Totalt er deponiet på ca. 55 000 m2 .

Det nye deponiområdet
Området er på ca. 6-7000 m og vil kunne ta imot ca. 800.000 tonn avfall totalt. For å tilrettelegge det nye deponiområdet er 30.000 m3 masse skiftet ut. Etter jorden var gravd vekk, ble det lagt på stein, før området ble rettet av med grus. Etter det skal membranen legges, en svart duk som er så tett at den ikke slipper vann igjennom. Oppå den igjen blir det lagt et beskyttende pukklag.

Siden murene på tvers av deponiet samler opp sigevann er overgangen mellom det gamle og nye deponiområdet spesielt viktig. I muren som ble bygget i 2005 skal det freses ut et spor der den kunstige tette-membranen skal klemmes fast med en list av karbon. I fjellet under har det blitt borret lange hull og støp er injisert på kryss og tvers ca. 30 meter ned i fjellet, ned under sprekkene i det øvre laget. Oppå der står muren som samler opp sigevannet, så her blir det pottetett!

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen