BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI AS
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Mjelstad Miljø > Om slagganlegget 
 
Om slagganlegget 
   
Mjelstad Miljø har siden 2008 hatt det mest moderne slaggbehandlingsanlegget i Norge. Det sorterer ut metall som selges til materialgjenvinning på et internasjonalt marked.  

Mjelstad Miljø tar imot bunnasken/slagg  fra energianlegget. Anlegget får inn 45.000 tonn bunnaske hvert år. Bunnaske er det som er igjen etter at restavfallet er forbrent og metall brenner som kjent, ikke særlig godt.

Vibrasjonssikt
Fra lageret mates slagget med hjullaster til en ”matebunker”. Denne er utstyrt med en hydraulisk rist på toppen (200 mm åpning). Denne kan fjernstyres og tømmes fra hjullasteren hvis det kommer større klumper, metall eller annet materiale som er større enn 200 mm.

Fra ”matebunkeren” fraktes materialet videre til en vibrasjonssikt ved hjelp av en båndtransportør. På denne båndtransportøren er det montert en magnet.

Metalldetektor
Vibrasjonssikten skiller fra 60-200 mm materiale som går via en transportør til den såkalte sensorutskilleren. På denne utlastingstransportøren er det montert en magnet for å kunne gjenvinne de magnetiske metallene i denne fraksjonen.

Etter magneten er det montert en vibrasjonsmater som mater sensorutskilleren så jevnt som mulig. Denne sensoren består av en metalldetektor som er koblet sammen med en datamaskin. Den styrer luftdyser som blåser metallet ut fra slagget. På denne måten kan metallbiter opp til ca. fem kg skilles ut. I motsetning til virvelstrømseparatoren kan det også skilles ut rustfritt stål i denne. Dette er hensiktsmessig da den grove fraksjonen består av kasseroller, termoser og lignende materialer.

Finfraksjon
Finfraksjonen 0-60 mm transporteres videre til en stjernesikt som skiller ut 0-6 mm finstoff. Før sikten er det installert en overbåndsmagnet som skal ta ut magnetiske metaller i finfraksjonen 0-60mm.

Finfraksjonen som detter gjennom sikten faller ned på en ny transportør som ligger under sikten. Denne transportøren frakter finstoffet til utmatingstransportøren hvor det blandes sammen igjen med 6-60 mm fraksjonen før mellomlageret.

6-60 mm fraksjonen føres så fra sikten og inn på matebåndet i hvirvelskiktseparatoren hvor ikke magnetisk metall skilles ut. (ikke rustfritt stål).

Kompressoranlegg
Anlegget er utstyrt med PLS styring. Alle el skap er plassert i en oppvarmet container. Likeså er det installert et kompressoranlegg med kjøletørke og tank for mating av sensoren og rengjøring av anlegget, spesielt siktene.

 Kort fortalt skjer dette på slagganlegget:

·                    Lagring i 3-6 uker for å tørke slagget

·                    Sikting (0- 200 mm, 60-200 mm og 0-6 mm)

·                    Magnetseparering av magnetisk materiale

·                    Hvirvelstrømseparering (Eddi Current) av ikke magnetisk materiale (6-60mm)

·                    Sensorsortering av rustfritt materiale og elektromotorer og lignende (60-200 mm)

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen