BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| For utbyggere| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI AS
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Mjelstad Miljø > Deponiet på Mjelstad 
 
Deponiet på Mjelstad 
   
Mjelstad Miljø driver deponi for hovedsakelig slagg fra avfallsforbrenning. Deponiet ligger i Osterøy kommune. 

Fra 1.1. 2011 er Mjelstad Miljø fusjonert med BIR Avfallsenergi AS. Selskapet blir en avdeling i BIR Avfallsenergi AS.

I april 2008 toppet det seg med naboprotester mot Mjelstad Miljø. Det var folkemøter og demonstrasjon utenfor inngangen til deponiet.

Renseanlegg med kullfilter
Etter dette gjennomførte Mjelstad Miljø flere nye tiltak. Et renseanlegg med kullfilter er montert for å få bukt med lukten fra sigevannet. Det er også montert nye brønner for uttak av gass fra deponiet. Til sammen er nå 15 brønner på plass. Dessuten skal en være mer nøye med å tette sprekker i tildekkingen av avfallet.

Det kanskje viktigste tiltaket har vært å stoppe levering av gips til deponiet. Når gips blir fuktig skjer det nemlig en kjemisk reaksjon mellom vannet og svovelen som blir brukt i gipsplater. Resultatet er hydrogensulfid, en gass med lukt av råtne egg.

Hva kan leveres? 
Avfallsdeponiet hos Mjelstad Miljø tar imot s
lagg fra forbrenning og lett forurenset jord.
 


Hvilken dokumentasjon må følge avfallet? 
Avfallsbesitter har ansvar for å dokumentere hva avfallet består i og hvor det kommer fra.
Deklarasjonsskjema skal alltid følge med avfallet. Den som leverer avfallet er avfallsbesitter.
Les mer utfyllende informasjon hos Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) her:

Publikasjoner
 

Les mer:
Sigevannsrapport
Resipientrapport
Siste konsesjon

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs vei 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004 Bedriftssenter, 5892 Bergen