BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
 Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   VEILEDER FOR BOSSNETT
   RENOVASJONSTEKNISK VEILEDER
   LOVER OG FORSKRIFTER
  •  
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Avfallsløsninger > Renovasjonsteknisk veileder (RTV) 
 
Renovasjonsteknisk veileder (RTV) 
21.08.2015   
BIR har utarbeidet en renovasjonsteknisk veileder (RTV) som hjelp for tiltakshavere, utbyggere, konsulenter, arkitekter, samt borettslag/sameier ved etablering av nye, eller ved endring av eksisterende avfallsløsninger. 

Formål
Formålet med RTV er å sikre at miljøet ivaretas gjennom å tilrettelegge for kildesortering, samt kostnadseffektiv og rasjonell drift av avfallssystemer. Veilederen fastsetter krav og retningslinjer for utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) i plansaker, herunder tekniske beskrivelser, tegninger, kapasitets- og dimensjonstabeller, faktaark, tilkomst for renovasjonsbil samt generelle vilkår fra BIRs avfallsplan/strategi.

Hjemmel og forankring
Denne veilederen er utarbeidet som et tillegg til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning § 7. For mer informasjon se fanen "Lover og forskrifter".
Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen ikke gjelder for rene forretningsbygg/næringsvirksomhet.

Investering og eierskap
Etter forskrift om håndtering av avfall fra husholdning har BIR ingen plikt til å investere i ‐ eller drifte avfallssystemer i utbyggings‐, transformasjons‐ og fornyelsesområder. Dette ansvaret påhviler tiltakshaver/utbygger. For mer informasjon se Veileder til forskrift for håndtering av husholdningsavfall.

Saksgang
Det er forskjellige saksganger ved planlegging av avfallsløsninger innenfor Bergen sentrum og utenfor sentrumsområdet:

 

NB! Ferieavvikling i uke 26 -31
I perioden uke 26 til og med uke 31 har enheten for avfallsløsninger ferieavvikling. Renovasjonstekniske planer og godkjenninger av anlegg blir ikke saksbehandlet i denne perioden.

God sommer!

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR AS, Postboks 6004, 5892 Bergen