BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Returpunkt 
 
Returpunkt 
   
BIR har satt ut returpunkt for glass, metall, papir, papp, drikkekartonger og plast på sentrale steder. Dette er stort sett i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre. Returpunktene skal kun benyttes av husholdningskundene. 
Våre returpunkt er grønne containere som er merket med hvilke typer avfall du kan kaste i dem. BIR henter de ulike typene avfall og leverer dem videre til resirkulering av nye produkter.

Ditt nærmeste returpunkt
Klikk deg inn i den grønne boksen til venstre som heter: Finn ditt nærmeste returpunkt. Skriv inn din adresse , klikk på søk, og få opp dine nærmeste returpunkt, gjenvinningsstasjoner og mottak for farlig avfall.

Ikke tilgriset
Det er viktig at det du leverer til våre returpunkt ikke er tilgriset, og at du ikke kaster annet avfall i containerne enn det de er beregnet for.

Kun for husholdningskunder
Næringskunder skal ikke benytte returpunktene. Returpunkt er et tilbud beregnet for avfall fra husholdningene. Tilbudet er finansiert gjennom renovasjonsgebyret som husholdningskundene betaler. Når returpunkt misbrukes av gratispassasjerer (næringskunder) gir dette økte kostnader med ekstratømming og fører til overfylte containere.

Tips til BIR?
I Bergen sentrum er det vanskelig å finne plass til nye returpunkt. Derfor er vi veldig interessert i tips om mulige plasser for nye returpunkt (ikke over bekkalokk eller under høyspentledninger. Heller ikke på fortau med høye fortauskanter). Om du har forslag, bruk vårt kontaktskjema (se den knappen oppe til høyre) eller ring kundesenteret på telefon
815 33 030.

Les mer:
Fullt returpunkt/forsøpling
Hva kan leveres til returpunkt?
Gjenvinningsstasjoner
Hva kan leveres til gjenvinningsstasjoner?

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen