BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Renovasjonspriser 
 
Renovasjonspriser 
   
Renovasjonsprisen den enkelte kunde betaler varierer etter antall restavfallstømminger.  

Alle husholdningskunder i BIR har fleksibel gebyrmodell fra 1.januar 2016*.

Minimumsgebyret/grunnprisen for en 140 liters beholder er 1 932,75 kr. Det inkluderer en tømming per måned. Disse tømmingene faktureres per kvartal i Bergen kommune og per halvår i de åtte andre eierkommunene. Du kan ikke overføre ubenyttede tømminger til neste kvartal eller halvår. Det koster 33,25 kr** per gang du tømmer et restavfallsspann på 140-liter utover de tømmingene som er inkludert i grunnprisen. Tømmer du bosset som en gjennomsnittskunde, hver 14.dag, er gebyret 2398,25 kr. Ved maksimal antall tømminger blir gebyret 3 262,75 kr.

Inkludert i grunnprisen:

  • Tre hentinger av restavfall i kvartalet. Vær oppmerksom på at de inkluderte tømmingene gjelder per beholder og ikke per boenhet.
  •  En henting av papir/papp/drikkekartong og plastemballasje hver fjerde uke***
  • Gratis levering til returpunkt og gjenvinningsstasjon av:
    - glass- og metallemballasje
    - papp/papir/drikkekartong
    - plastemballasje
  • Gratis levering av farlig avfall og EE-avfall til mottak eller gjenvinningsstasjon

Levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjonene etter fastsatte priser.

* Vi arbeider med å tilrettelegge for at borettslag, eierseksjonssameier og lignende skal kunne nyttiggjøre seg av fleksibel gebyrmodell.
**Vi tar forbehold om at bystyret vedtar renovasjonspriser for 2016.  Alle priser er inklusiv mva. I tillegg betaler du grunnpåslag bossnett og kommunal påslag for administrasjon og etterdrift av deponier.
*** Gjelder kunder med eget papirspann. Andre kan levere ubegrenset mengde til returpunkt.

For større beholdere er det ulike pristabeller.

Pristabell for Bergen kommune 
En fullstendig pristabell over renovasjonsgebyret basert på antall restavfallstømminger etter beholderstørrelse får du i tabellene under:

140 liter
240 liter
400 liter

For kunder med beholdere fra 660 liter og større
Kunder i Bergen kommune som benytter 660-liters beholdere og/eller store containere vil få renovasjonsgebyret beregnet ut fra vekt i løpet av 2016. Vekter monteres nå på bossbilene og skal testes ut før vektregistrering kan innføres. Dagens gebyrmodell videreføres frem til vektregistrering er klar. Dere vil få mer informasjon i forkant av oppstart. Frem til da gjelder følgende priser:
Prisliste for større beholdere i Bergen kommune 


For kunder med 60-liters spann
Kunder i Bergen som har 60-liters spann vil etter innføring av ny gebyrmodell fortsatt ha mulighet til å tømme spannet en eller to ganger i uken. Har du avtale om tømming av spannet en gang i uken vil du få renovasjonsgebyr beregnet ut fra hva en gjennomsnittskunde leverer av avfall. Har du avtale om at spannet skal tømmes to ganger i uken vil du bli maksimumskunde fordi du da leverer 120 liter restavfall hver uke. Om du vil endre avtalen din kontakt BIR Privats kundesenter.

Det er ikke mulig å dataregistrere tømming av disse spannene, slik vi gjør med større spann. Vi anbefaler derfor alle som har mulighet til å bytte til et 140-liters spann, eller større spann. Da kan dere ta i bruk den fleksible gebyrmodellen og i større grad få påvirke eget renovasjonsgebyr.

Pristabell for BIRs åtte eierkommuner (utenom Bergen)
En fullstendig pristabell over renovasjonsgebyret basert på antall restavfallstømminger etter beholderstørrelse får du i tabellene under:

140 liter
240 liter
400 liter
660 liter

Renovasjonspriser for bossnettkunder
Fra 1. januar 2016 betaler bossnettkundene en grunnpris på 1932,75 kr per år per boenhet og en variabel pris basert på hvor mange ganger du åpner restavfallsluken. Alle BIR-husholdninger betaler et bossnett grunnpåslag på 191,63 kr/per år per boenhet. For dem som bruker bossnettet kommer det også et brukerpåslag på 375 kr/per år per boenhet. Minimumsprisen for en bossnettkunde blir da 208 kroner per måned per boenhet. I denne prisen er det inkludert åtte åpninger av restavfallsluken i måneden. Hver lukeåpning er på inn til 35 liter.

Bruken av nøkkelbrikken danner grunnlaget for ditt renovasjonsgebyr etter nyttår. Har du mer enn åtte lukeåpninger på restavfallsnedkastet i måneden, betaler du 8.31 kr per åpning i tillegg.

Grunnpåslag
I alle kommunene i BIR-området, er det gjort vedtak om at alle boenheter skal betale et eget grunnpåslag som bidrag til av bossnett, det rørbaserte innsamlingssystemet for renovasjon i Bergen sentrum. Påslaget utgjør 191,63 kr inkl. mva. i 2016.

For oversikt over administrasjonsgebyr og deponiavgift i de ulike kommunene, klikk her. 
 

Generelt om renovasjonsgebyret
Som en del av den kommunale renovasjonsordningen er du automatisk kunde i BIR og betaler en pris for renovasjonstjenesten. Den mest synlige delen av dette er hentingen av boss, papir og plast som utgjør rundt 20 % av BIRs totale kostnader. Renovasjonsgebyret dekker også mye mer, som for eksempel drift av gjenvinningsstasjoner og behandlingskostnader på forbrenningsanlegget. Prisen dekker også innsamling fra returpunkt og mottak for farlig avfall. Og den dekker arbeidet med å drive avfallshåndteringen i BIRs eierkommuner i tråd med gjeldende regelverk og på en mest mulig miljøriktig og fremtidsrettet måte.

Renovasjonsgebyr for hybler og utleieleiligheter
Alle som leier ut leiligheter og/eller hybler skal betale renovasjonsgebyr for ekstra boenheter. Her får du litt informasjon som kan være nyttig for utleiere å kjenne til.
Les mer om dette her


Andre prishenvendelser
For pris på spesialordninger som for eksempel større beholdere, kan du kontakte vårt kundesenter på 815 33 030 eller
bir@bir.no

Priser på BIRs gjenvinningsstasjoner.
Priser på hytterenovasjon
Oversikt over andre priser.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen