BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Renovasjonspriser 
 
Renovasjonspriser 
   
Renovasjonsprisen den enkelte kunde betaler varierer etter antall restavfallstømminger. Dette gjelder beboerne i alle BIR-kommunene utenom Bergen. 


Renovasjonsgebyr i BIRs åtte eierkommuner (utenom Bergen)
For
husholdningskunder i Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal er renovasjonsgebyret avhengig av hvor mange tømminger du har på restavfallsbeholderen.

Minimumsgebyret for en 140 liters beholder er 1 887,50 kr.Tømmer du bosset som en gjennomsnittskunde, hver 14.dag, er gebyret 2 342,50 kr. Ved maksimal antall tømminger blir gebyret 3 187,50 kr.

En fullstendig pristabell over renovasjonsgebyret basert på antall restavfallstømminger etter beholderstørrelse får du i tabellene under:

140 liter
240 liter
400 liter
660 liter

Priser med nedgravde avfallsløsninger i eierkommuner(utenom Bergen)
Os sjøfront har nedgravde løsninger. Prisene bygges opp på samme måte som resten av gebyret på Os. Minimumsprisen er 1887,5 kr dette inkluderer 24 lukeåpninger i halvåret.  En lukeåpning koster 8.13 kr.

Renovasjonsgebyr i Bergen
Her finner du en oversikt over standard renovasjonsgebyr, samt prisen for de vanligste rabattordningene og hytterenovasjonen: 

Renovasjonsgebyr i Bergen kommune

Grunnpåslag
I alle kommunene i BIR-området, er det gjort vedtak om at alle boenheter skal betale et eget grunnpåslag som bidrag til av bossnett, det rørbaserte innsamlingssystemet for renovasjon i Bergen sentrum. Påslaget utgjør 187,50 kr inkl. mva. i 2015.

For oversikt over administrasjonsgebyr og deponiavgift i de ulike kommunene, klikk her.


BIRs tilskuddsordninger
Hvis du ønsker å få ned prisen på renovasjonstjenesten er det viktig å redusere avfallsmengden og dermed antall restavfallstømminger. BIR gir inntil 1000,- kroner i tilskudd til tøybleier og til innkjøp av kompostbinge, to avfallsreduserende tiltak som vil merkes godt i bosspannet.

Les mer om våre tilskuddsordninger her.

Generelt om renovasjonsgebyret
Som en del av den kommunale renovasjonsordningen er du automatisk kunde i BIR og betaler en pris for renovasjonstjenesten. Den mest synlige delen av dette er hentingen av boss, papir og plast som utgjør rundt 20 % av BIRs totale kostnader. Renovasjonsgebyret dekker også mye mer, som for eksempel drift av gjenvinningsstasjoner og behandlingskostnader på forbrenningsanlegget. Prisen dekker også innsamling fra returpunkt og mottak for farlig avfall. Og den dekker arbeidet med å drive avfallshåndteringen i BIRs eierkommuner i tråd med gjeldende regelverk og på en mest mulig miljøriktig og fremtidsrettet måte.

Renovasjonsgebyr for hybler og utleieleiligheter
Alle som leier ut leiligheter og/eller hybler skal betale renovasjonsgebyr for ekstra boenheter. Her får du litt informasjon som kan være nyttig for utleiere å kjenne til.
Les mer om dette her


Andre prishenvendelser
For pris på spesialordninger som for eksempel større beholdere, kan du kontakte vårt kundesenter på 815 33 030 eller
bir@bir.no

Priser på BIRs gjenvinningsstasjoner.
Priser på hytterenovasjon
Oversikt over andre priser.

 

Informasjon om prismodellen i BIRs åtte eierkommuner utenom Bergen:
Dataregistrert bosstømming
Belønner kundene for å sortere

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen