BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Gjenvinning 
 
Gjenvinning 
   
Vi har to muligheter for å gjenvinne avfall; materialgjenvinning og energigjenvinnining. 

Gjenvinning vil si at man forsøker å dra maksimal nytte av energien eller materialene i produkter som er utrangert.

Materialgjenvinning:
Betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Noen materialer får redusert kvalitet i hver gjenvinningsrunde. Av og til blir kvaliteten så dårlig at det gjenvunnede materialet må tilsettes nytt, jomfruelig materiale for å kunne brukes.

Eksempler på hva vi materialgjenvinner:
Papir, papp og drikkekartong
Glass og metall
Plast

Energigjenvinning:
Vil si at vi bruker energien vi får når vi brenner avfallet til produksjon av strøm og fjernvarme.

Energiutnyttelse (anleggets utnyttelsesgrad)
Betegner prosessen som skjer ved BIRs energigjenvinningsanlegg. Oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

Energigjenvunnet avfallsmengde
Betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden.

Samspill mellom material- og energigjenvinning
Miljøriktig avfallsbehandling handler om å bruke ulike behandlingsformer. I et klima- og ressursperspektiv er det viktig å materialgjenvinne mest mulig. Samtidig vil det alltid være restavfall igjen. Det behandles miljøvennlig når energien i det gjenvinnes til strøm og varme.
 

Les mer:
Mer om materialgjenvinning
Mer om energigjenvinning

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen