BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Skadelige planter er restavfall 
 
Skadelige planter er restavfall 
05.06.2017   
Noen fremmede plantearter sprer seg aggressivt og ødelegger vekstvilkårene for de naturlige plantene på stedet. Slike skadelige planter skal leveres som restavfall for å bli destruert. 
Som kjent skal hageavfall ikke dumpes i natur eller friområder. Slike villfyllinger regnes som forsøpling. Vanlig hageavfall skal leveres til gjenvinningsstasjon for kompostering eller komposteres i egen hage. Men det er enkelte plantearter som ikke må komposteres, men heller leveres som restavfall. Det er de skadelige fremmede planteartene som utgjør en  trussel mot  vårt biologisk mangfold.
Værsting-plantene
De fremmede planteartene parkslirekne, kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og hagelupin har fått mest oppmerksomhet av de skadelige plantene. Det er estimert at Hagelupinen, som er den mest utbredte, nå har nådd et antall på over 500 000 000 stykker i Norge. Den sprer seg stadig videre. Les mer om svartelistede arter på Artsdatabanken.no
Ikke kjøp fremmede skadelig arter
Natur og miljø, Artsdatabanken og Miljødirektoratet har undersøkt flere hagesentre, planteskoler, frøforhandlere etc. og har funnet ut at 29 høyrisikoarter er til salgs i dag. Det jobbers med nasjonal regulering av import og omsetning som i fremtiden vil gjøre det lettere for forbrukerne å unngå å kjøpe slike skadelige arter til hagen sin.

Rydd opp i hagen din
Dersom du har en av disse planene i hagen kan de enkelt bekjempes og det oppfordres til å gjøre dette. En god metode er
rotkutting tidlig i sesongen med oppfølging utover sommeren siden plantene sprer seg via roten. Det er viktig å forhindre blomstring. 

Det er veldig viktig at planteavfall fra uønskede arter ikke legges i kompost eller i naturen, da disse plantene lett kan etablere seg der. Slike planter skal ikke komposteres, hverken hjemme eller på BIRs hagekomposteringsanlegg. Disse plantene skal leveres som restavfall.

Mindre mengder kan pakkes inn og leveres i det vanlige restavfallsspannet eller container, mens større mengder bør leveres som restavfall på en av BIRs gjenvinningsstasjoner.


 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen