BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Mottak for farlig avfall 
 
Mottak for farlig avfall 
   
Husholdningskunder kan gratis levere farlig avfall til BIRs mottak på bensinstasjoner, gjenvinningsstasjoner og mobil innsamling. Næringskunder skal etter 1. mai deklarere alt farlig avfall på avfallsdeklarering.no. Les mer nederst! 

Hvor kan du levere?
Oversikt over alle BIRs mottak for farlig avfall på bensinstasjoner finner du ved å klikke deg inn på karttjenesten vår. Se link oppe til høyre.
Leveringsmuligheter:

Ubetjente mottak for farlig avfall
Mobil gjenvinningsstasjon i Bergen sentrum
Vårruter for innsamling av farlig avfall i sentrum

Gjenvinningsstasjoner
Stasjon for farlig avfall
Leie av container til farlig avfall for borettslag

Hvor mye kan du levere gratis?
Husholdningskunder kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis per år. I tillegg til dette kan du levere inntil 500 kg PCB-vinduer gratis.

Brannslukningsapparater
Brannslukningsaparat kan leveres gratis fra husholdningskunder. Grunnet begrenset plass på gjenvinningsstasjonene, bør borettslag som leverer på vegne av husholdningskunder henvende seg til stasjon for farlig avfall. Husholdningskunder leverer til gjenvinningsstasjonene. Ved levering må du ha fylt ut et skjema. Dette kan du få på stasjonen eller du kan laste det ned her.

Vinduer som inneholder farlig avfall
Hvis du har vinduer som kan inneholde PCB (produsert 1965-1975 av norske produsenter og 1965-1980 av utenlandske produsenter) eller klorparafiner (Produsert 1975– 1990 av norske produsenter og 1980-1990 av utenlandske produsenter), skal disse tas hele ut av bygget og leveres som farlig avfall. Produksjonsdato står på avstandslisten mellom glassene på vinduet.


Nb! Er glasset i vinduet knust ber vi om at vinduet leves godt innpakket i beskyttende emballasje av hensyn til sikker håndtering.

Asbest og eternitt
Asbest håndteres som farlig avfall. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast, lagt på pall i maks 50 cm høyde. Innpakket asbest må ikke være lengre enn pallengden. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall. 

NB!  Viktig nyhet for næringskunder fra 1. mai
Næringskunder har deklarasjonsplikt for sitt farlige avfall og betaler ved all levering etter fastsatte priser for farlig avfall.

BIR tar imot farlig avfall fra næringskunder med mindre mengder. Fra 1. mai skal alt farlig avfall deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no. Dette er myndighetenes nye elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Er du klar for elektronisk deklarering?
Fra 1. mai 2016 kan bedrifter ikke lenger deklarere sitt farlige avfall på papirskjema. Etter denne datoen må all deklarering gjøres elektronisk.

Slik kommer du i gang: Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator for avfallsdeklarering. Vedkommende kan deretter logge inn i administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil. Den benyttes til deklarering av farlig avfall.

Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 815 33 030, din avfallsleverandør eller BIRs stasjon for farlig avfall på Espehaugen 52, om du trenger hjelp til elektronisk deklarering på avfallsdeklarering.no.

Det kan ta litt ekstra tid første gang du oppretter en elektronisk deklarasjon. På sikt vil imidlertid deklareringen være effektiv i bruk siden det er mulig å kopiere ferdige deklarasjoner som ligger i systemet. Ofte deklarerer man det samme avfallet flere ganger, så dette er en tidsbesparende fordel. Andre fordeler er at du får god oversikt over deklarasjonsflyten, kontroll av data ved utfylling og søkemuligheter.

Les mer:
Hva er farlig avfall?
Ubetjente mottak
Mobile mottak
Stasjon for farlig avfall

Praktiske råd om hvordan du oppbevarer farlig avfall.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen