BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Matavfall blir til energi! 
 
Matavfall blir til energi! 
28.05.2015   
I BIR samler vi inn matavfall med restavfallet og energigjenvinner det. Vi får ofte spørsmål om dette, da enkelte nærliggende kommuner utenfor BIR-området har egen innsamling av matavfall.  

Å samle inn matavfall med restavfallet og energigjenvinne gir en større miljøgevinst enn når matavfallet sorteres ut og komposteres.Det vil være enda større miljøgevinst om en lager kjøretøygass og tilbakefører bioresten til landbruket, men bare dersom en får til begge deler. Dersom bare gassen utnyttes, men bioresten ikke blir utnyttes som gjødsel, er det bedre å brenne matavfallet med god energiutnyttelse.

Dårlig avsetning
Matavfall består av både spiselig mat og organisk avfall som ikke kan spises, som bananskall og kaffegrut. Kompostert matavfall og bioresten fra gassanlegg gir god matjord og gjødsel. Imidlertid har vi på Vestlandet i dag ikke avsetningskanaler for slike produkter. Vestlandsbøndene trenger jorden sin som spredningsareal for husdyrgjødsel. Det er krav om at biorest må pløyes ned, og det betyr i praksis at det bare er kornåkre på Østlandet og i Trøndelag som kan ta imot. BIR ønsker å arbeide for bedre avsetning av biorest, og vil oppfordre myndighetene til å legge bedre til rette for dette.

Dyrere renovasjonspris
Om BIR innfører kildesortering av matavfall vil det gi en økning av renovasjonsprisen på omlag 600 kr, eller ca 25%. En så betydelig gebyrøkning bør resultere i en betydelig miljøgevinst, noe som altså krever en sikker avsetning av bioresten. Så lenge denne avsetningen ikke er tilstede på Vestlandet, vil heller ikke BIR begynne å sortere matavfall for seg.

Biogassanlegg i Bergen
Et biogassanlegg er under bygging i Bergen og vil stå klart i 2016. Anlegget vil behandle kloakkslam fra kommunale renseanlegg. Bergen kommunes behandlingsanlegg for avløpsslam vil gi nyttige erfaringer når det gjelder drift av de valgte prosessløsninger, bruksmuligheter og økonomi når det gjelder biogass og biorest.

Anlegget for avløpsslam vil ha kapasitet til å ta imot regionens mengder storkjøkkenavfall som i dag går til kompostering, i tillegg til matavfall fra butikker og næringsmiddelindustri. BIR mener det bør være interessant å gjøre forsøk med forbehandling av disse typene og sambehandling med slam, før en tar opp igjen spørsmålet om separat innsamling fra husholdninger.

BIR har vedtatt å revurdere innføring av separat innsamling av matavfall i 2020. BIR vil arbeide for at det legges bedre til rette for bruk av biorest fra biogassproduksjon i Norge, slik at denne ressursen kommer til nytte. Det er utarbeidet en nasjonal biogass-strategi, men det er vel så viktig å utarbeide en nasjonal biorest-strategi.

Den beste jorden lager du selv
Har du hage du steller litt med, kan hjemmekompostering være en god idè. Det blir nemlig førsteklasses jord av kompostering! Alle BIR-kunder som komposterer kan få et tilskudd på inntil 1000 kr til innkjøp av kompostbinge og rabattkuponger på kjøp av kompoststrø. Les mer om dette her.

Hageavfall blir kompost
Hageavfall som du ikke vil kompostere selv, men leverer til BIRs gjenvinningsstasjoner forvandles i løpet av ett og et halvt år til næringsrik kompost. Privatpersoner eller anleggsgartnere kjøper næringsrike jordforbedringsprodukter av høy kvalitet, som ikke må forveksles med billige torvprodukter på hagesentre.

Spis opp maten!
Til slutt må det sies at mat uansett gjør mest nytte som mat- ikke avfall. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46 kilo spiselig mat i året - rett i bosset.
Her får du tips til å kaste mindre mat. 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen