BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
 Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
 Kundesenter  for næring: 55 27 70 50
   OM BIR-KONSERNET
   DATTERSELSKAP
   BIRS ANLEGG
   INFORMASJONSMATERIELL
   PRESSE
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR-konsernet > Klagenemnden 
 
Klagenemnden 
   
Klagenemnden er et politisk uavhengig organ som behandler klager på fritt grunnlag, i henhold til eget mandat og BIRs gjeldende “Forskrift for håndtering av husholdningsavfall m.v.”  

Alle kunder har rett til å få prøvd sin sak i klagenemnden, dersom de har fått avslag på søknad i BIR Privat AS. BIRs klagenemnd ble opprettet av bedriftsforsamlingen i 2002, og er fastsatt i vedtekten til BIR AS. Bakgrunnen for opprettelsen av en egen klagenemnd, var å få en felles klagebehandling av klagesaker for alle BIR-kommuner (i henhold til BIRs avfallsforskrift, jf. § 13 i gjeldende forskrift).

Politisk oppnevnt
Klagenemnden består av tre faste medlemmer, samt et utvalg av medlemmer fra resterende kommuner. Klagenemnden er politisk oppnevnt, følger kommunestyreperioden, foretar selvstendige vedtak og er endelig behandlings- og avgjørelsesinstans i BIR. Vedtak i nemnden kan ikke påklages videre. Det vises til kommuneloven og forurensningsloven med henvisning til forvaltningsloven.

Klagenemndens faste medlemmer for perioden er 2015-2018:

Per Sherling (leder), Bergen kommune

Gunn N. Limevåg, Sund kommune

Steinar Eide, Askøy kommune

 

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR AS, Postboks 6004, 5892 Bergen