BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
 Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
 Kundesenter  for næring: 55 27 70 50
   OM BIR-KONSERNET
   DATTERSELSKAP
   BIRS ANLEGG
   INFORMASJONSMATERIELL
   PRESSE
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR-konsernet > Anskaffelser 
 
Anskaffelser 
   
Anskaffelser i BIR skal bidra til økt verdiskapning ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet, forutsigbarhet og likebehandling. 

 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal bidra til at BIR opptrer med stor integritet slik at allmenheten har tillitt til at våre anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Alle anskaffelser i BIR over NOK 100.000 skal utlyses som konkurranser.
Inngåtte avtaler skal sikre BIR kostnadseffektive leveranser og tjenester. Inngåtte avtaler skal være balanserte og sikre at BIR sitt framtidige omdømme ivaretas.

Dynamiske innkjøpsordninger
Alle tilbydere som er kvalifiserte kan delta på løpende konkurranser. På denne siden vil BIR legge ut aktuelle konkurranser som faller inn under ordningen.

Utover dette gjøre det oppmerksom på følgende konkurranseprinsipper:

  1. Tilbydere som ikke er kvalifisert kan når som helst søke om å bli inntatt i ordningen.
  2. BIR vil skriftlig bekrefte at tilbyder er kvalifisert og inntatt i ordningen. Slik vurdering vil skje i løpet av 15 dager fra mottatt søknad
  3. Det vil bli gjennomført konkurranse for tildeling av hver enkelt kontrakt.
  4. BIR vil tildele kontrakt til den tilbyder som har levert det beste tilbudet og på grunnlag av kjente tildelingskriterier
  5. Ordningen for et definert kjøpsområde vil vare inntil 4 år

For mer informasjon om dynamiske innkjøpsordninger, se FOA del II, § 6-4.
 
Vi har for tiden ingen konkurranser løpende.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR AS, Postboks 6004, 5892 Bergen