BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Kapasitet, mengde og rensetiltak 
 
Kapasitet, mengde og rensetiltak 
   
Med utbyggingen av energianlegget, kan anlegget fra 2010 motta dobbelt så mye avfall som før. Nå er kapasiteten til anlegget på hele 220 00 tonn. 
Energigjenvinningsanlegget
Mottatt avfallsmengde 2008: 118 000 tonn
Mottatt avfallsmengde 2007: 122 000 tonn

Energiutnyttelse 2008: 63,8 prosent
Energiutnyttelse 2007: 63,4 prosent

På grunn av kapasitetsproblemer i 2008, samt manglende lagringsmuligheter under revisjonsperioden, måtte 20 571 tonn av avfallet omdirigeres til deponi.

Rensetiltak
Energianlegget har etter utvidelsen to ovner. Her er beskrivelse for rensetiltak på de to ovnene:

Rensetiltak på ovn 1:
Røykgassen som oppstår når den eldste av våre to ovner (linje 1) er i drift, går gjennom en tre trinns renseprosess, i tillegg til et eget trinn for fjerning av nitrogenoksider.

Røyken blir først behandlet med ammoniakk, noe som gir en sterk reduksjon i konsentrasjonen av nitrogenoksider. Teknikken bak dette kalles SNCR (Selective non-catalytic reduction).

Videre passerer røyken gjennom et elektrofilter, som ved hjelp av sterk spenning reduserer blant annet partikkelinnholdet. Røyken blir så ledet inn i en to trinns våtvasker (scrubber) som reduserer innholdet av syrer og tungmetaller i røykgassen. Dette trinnet gjør at røyken blir mettet med vanndamp, noe som fører til at den er synlig på kalde dager. Det siste rensetrinnet er et posefilter hvor det tilsettes en adsorbent som binder det aller meste av de resterende forurensende stoffene.

Vannet som brukes ved anlegget renses også. Det føres gjennom ulike filtre og nøytraliseringstrinn før det slippes ut i det kommunale rørnettet.

Disse rensetrinnene fører til at det oppstår farlige restprodukter, for eksempel aske som inneholder ulike tungmetaller. Disse stoffene får en forsvarlig sluttbehandling, slik at miljøpåvirkningen blir minst mulig.

Rensetiltak på ovn 2:
Den andre ovnen ved anlegget (linje 2) er helt ny og derfor utstyrt med den siste teknologien innen rensing av røykgass. Til forskjell fra linje 1 er det ikke noe utslipp til vann fra rensetrinnene på den nye ovnen.

Det første rensetrinnet er i likhet med linje 1 innsprøyting av ammoniakk for å redusere innholdet av nitrogenoksider. Røyken går så gjennom en TURBOSORP® prosess. Kort fortalt ledes røyken inn i en reaktor hvor det tilsettes kalk og aktivt kull. Ulike forurensende stoffer binder seg til disse tilsetningene og kan fanges opp ved hjelp av et posefilter. Røyken ledes til slutt gjennom en våtvasker som tar seg av den siste rensingen.

Det vil også her oppstå farlige restprodukter som tas hånd om på samme måte som for linje 1.

Felles for begge ovnene
Felles for begge ovnene er at en rekke utslippsparametre overvåkes kontinuerlig for å være sikker på at utslippene er så lave som mulig. Det er i tillegg eksterne firmaer tilstede ved anlegget flere ganger årlig for å ta uavhengige tester av blant annet røykgassen.

Rensingen av røykgassen består ikke bare av å fjerne forurensinger som har oppstått. Effektiv styring av selve forbrenningen reduserer også dannelsen av forurensende stoffer kraftig.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen