BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Utslippsstatistikk 
 
Utslippsstatistikk 
   
Utslippene fra energianlegget går til luft og vann. Det er satt strenge krav til utslippene.  

Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2013 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Force Technologies fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er de eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent av tillatt utslipp. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under ti prosent. I likhet med i 2012, har det også i 2013 vært tidvis problemer med SO2-konsentrasjonen fra den ene av våre to ovner. Problemet viste seg å være mer komplisert enn antatt i 2012. Utfordringer knyttet til feilsøking mens ovnen var i normal drift gjorde at det tok tid å finne frem til en løsning på problemet . Løsningen ble en endring av to rensetrinn som har bedret systemets evne til å fange opp SO2. Dette har så langt gitt gode resultater. Det er også verdt å merke seg at dette problemet ikke har ført til en økning av alle utslippsverdiene, men har vært spesifikt knyttet til SO2 verdien.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse. På slutten av 2013 oppstod det et problem med det første av totalt fire rensetrinn for spillvann fra røykrenseprosessen. Dette førte til brudd på grenseverdien for kadmium og sink. Løsningen bestod i å forbedre reaksjonsbetingelsene i det aktuelle rensetrinnet slik at tungmetallene i vannet kunne bli fanget opp i større grad. Dette ble utført i januar 2014.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen