BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Dette er BIR Avfallsenergi  
 
Dette er BIR Avfallsenergi  
   
Hovedaktiviteten er drift av BIRs energianlegg som produserer energi gjennom forbrenning av restavfall, samt drift av deponiet på Mjelstad miljø. 

 

Energinlegget kom i drift i 1999 etter en treårig planleggings- og byggeperiode. Forut for dette lå mange års politisk debatt om avfallsbehandling i bergensregionen. Anlegget ble bygget i Rådalen, nær de nedlagte fyllplassene som hadde tatt i mot avfall i en 30 års periode.

Krav til energiutnyttelse
Energianlegget fikk i 1996 tillatelse til å behandle 90 000 tonn restavfall årlig, denne tillatelsen ble i 2002 økt til 120 000 tonn. Myndighetene stilte strenge krav til energiutnyttelse og rensing av utslipp til luft og vann, i tråd med forventede krav i kommende EU-direktiv. Da forskrift om forbrenning av avfall trådte i kraft 1.1.2003 medførte det kun minimale endringer for BIRs anlegg.

Utvidet konsesjon
Fylkesmannen i Hordaland gav konsesjon til å utvide energigjenvinningsanlegget 23. april 2007. Forbrenningskonsesjonen i anlegget kunne dermed dobles fra 120 000 tonn til 240 000 tonn restavfall årlig. Bakgrunnen for søknad og konsesjonstildelingen er de sterkt økende avfallsmengdene og endringene av rammevilkårene for deponi fra 2009.

Doblet kapasitet
Etter tre års arbeid med utvidelsen, startet ordinær prøvedrift for det nye anlegget 18. februar 2010. Energianlegget har nå kapasitet til å ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. (Anlegget har konsesjon til å brenne 240 000 tonn, men den tekniske kapasiteten er 220 000 tonn. Det vil si at vi kan klare å brenne 220 000 tonn.) 

Med full kapasitet kan anlegget produsere ca. 60 megawatt til fjernvarme og åtte megawatt strøm. 68 megawatt utgjør 596 GWh i året. Dette tilsvarer strømforbruket til 30 000 gjennomsnittshusholdninger.

Metall gjenvinnes
Store mengder metall hentes fra asken etter forbrenning. Dette skjer på slaggbehandlingsanlegget til Mjelstad miljø på Osterøy.
Mjelstad Miljø er en avdeling i BIR Avfallsenergi AS.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen